İçeriğe geç

Tasarım Merkezi

Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişimi merkezinde tutan Öztuğ Endüstri & Otomotiv; faaliyet alanları olan sektörlerde Tasarım Merkezi ile , ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

2018 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı olan Öztuğ Tasarım Merkezi; müşteri odaklı, katma değerli, dışa bağımlılığı azaltıcı ve ticarileşme potansiyeli yüksek projeleri benimser. Yürüttüğü faaliyetlerde iş süreçlerini, beklentilerin üzerinde bir kaliteyle, en hızlı şekilde ve hedef odaklı gerçekleştirmesi, personellerinin eğitim seviyelerini de sürekli yükseltecek çalışmalar ile desteklemesi onun en ayırt edici özelliğini oluşturmaktadır. Öztuğ Tasarım Merkezi, dünya trendleri ve müşteri stratejilerini Öztuğ Otomotiv’in çözüm ortaklığı stratejisi ile harmanlayarak proaktif ve sürdürülebilir iş sonuçları elde etmektedir.

Halihazırda birçok otomotiv, savunma ve havacılık firmaları ile ortak ürün ve teknoloji geliştirme projeleri yürüten Öztuğ Tasarım Merkezi; bilgi ve tecrübenin ancak paylaşılarak arttırılabileceği düşüncesiyle, ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapma ilkesi ile hareket etmektedir.

Öztuğ Endüstri ve Otomotiv istikrarlı ve başarılı ekibi ve yönetimiyle, 1990
yılından bu yana Türkiye’nin yanı sıra yurtdışına da
üretim yapan; gün geçtikçe kendini yenileyen teknolojisi ve değişmez
ilkeleriyle, müşterilerine her zaman hizmet vermeye devam edecektir.

İletişim