İçeriğe geç

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI

Sürdürülebilirlik stratejimizi bir yandan istikrarlı büyümeye devam ederken bir yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma felsefesi üzerine inşa ettik.

Sürdürdüğümüz faaliyetlerde izleyeceğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik konularda stratejik yönelimlerin belirlenmesinden ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların hedeflenen performans ölçütlerine uygunluğundan Yönetim Kurulu sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

ÖZTUĞ, çalışanlar ve atölyelerde iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemekte, mevcut kanuni yükümlülüklere uymaktadır. Sürdürülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerini belirlemekte, analiz etmekte ve riskleri azaltacak tedbirleri almaktadır.

Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur, üst düzey yönetimden başlayarak her çalışana ulaşan bir sorumluluk anlayışıyla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri yönetilmektedir. Bu bilinç ile hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bütün çalışanlar uygulamaya konulan tüm iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uymaktadırlar.

Öztuğ Endüstri ve Otomotiv istikrarlı ve başarılı ekibi ve yönetimiyle, 1990
yılından bu yana Türkiye’nin yanı sıra yurtdışına da
üretim yapan; gün geçtikçe kendini yenileyen teknolojisi ve değişmez
ilkeleriyle, müşterilerine her zaman hizmet vermeye devam edecektir.

İletişim